Тиврівська Районна Державна Адміністрація
Тиврівський район, Вінницька область

Перелік послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого заступника

голови районної державної адміністрації

від 12 грудня 2017 року № 638

П Е Р Е Л І К

адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг

при Тиврівській районній державній адміністрації

1 Державна реєстрація юридичної особи 
2 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи 
3 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту
4 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа
5 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
6 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 
7 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 
8 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи 
9 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора 
10 Державна реєстрація припинення юридичної особи  в результаті її ліквідації
11 Державна реєстрація припинення юридичної особи  в результаті її реорганізації
12 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи 
13 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
14 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи 
15 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця
16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
18 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
19 Державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
20 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
21 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
22 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)
23 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
24 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно
25 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
26 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
27 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
28 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
29 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
30 Скасування рішення державного реєстратора
31 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
32 Оформлення та видача паспорта громадянина України
33 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
34 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
35 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)
36 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
37 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
38 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
39 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
40 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
41 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
42 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
43 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
44 Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
45 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
46 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
47 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
48 Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі
49 Видача висновку про погодження документації із землеустрою
50 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
51 Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів): 
  1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 
  2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
52 Видача експлуатаційного дозволу
53 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
54 Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу
55 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме
56 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
57 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
58 Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
59 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
60 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
61 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:
1) відмови від майнових прав підопічного
2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного
3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
4) укладення договорів щодо іншого цінного майна
5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа
6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі
62 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:
1) відмови від майнових прав підопічного
2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного
3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
4) укладення договорів щодо іншого цінного майна
63 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
64 Надання державної допомоги:
1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
2) при народженні дитини
3) при усиновленні дитини
4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5) на дітей одиноким матерям
65 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
66 Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами
67 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
68 Надання державної соціальної допомоги на догляд
69 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги
70 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку
71 Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
72 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
73 Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
74 Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам
75 Призначення одноразової компенсації:
1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
76 Призначення грошової компенсації:
1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам
2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки
3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів
5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
77 Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)
78 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем
79 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів
80 Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату
81 Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги: 
1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 
2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) 
3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни 
4) учасникам війни 
5) інвалідам війни 
6) особам, які постраждали від торгівлі людьми 
7) інвалідам та дітям-інвалідам
82 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):
1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання
2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни
3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”
4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам
83 Видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 
84 Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
85 Видача висновків про погодження документації із землеустрою.
86 Видача (снесення змін) до будівельного паспорта.
87 Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди.
88 Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
89 Припинення дії договору оренди земельної ділянки. 
90 Затвердження технічної документації  із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.
91 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
92 Внесення змін до окремих розпоряджень голови райдержадміністрації.
93 Державна реєстрація громадського формування
94 Державна реєстрація змін до відомостей про  громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів  громадського формування
95 Державна реєстрація включення відомостей про  громадське формування, зареєстроване до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
96 Державна реєстрація рішення про виділ громадського формування
97 Державна реєстрація рішення про припинення  громадського формування
98 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення  громадського формування
99 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора громадського формування
100 Державна реєстрація припинення  громадського формування в результаті її ліквідації
101 Державна реєстрація припинення громадського формування в результаті її реорганізації
102 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського формування
103 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ  громадського формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
104 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу  громадського формування
105 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду
106 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
107 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду
108 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
109 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання