Тиврівська Районна Державна Адміністрація
Вінницька область, Тиврівський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

НОВИНИ управління

Щодо зміни постачальника газу

 

   Управління праці та соціального захисту населення Тиврівської РДА інформує, що громадяни, які користуються  субсидіями на житлово-комунальні послуги та  змінили постачальника природного газу отриманих житлово-комунальних послуг та умови їх надання, згідно п.90 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995року №848 (в редакції постанови К М У від 14 серпня 2019 року №807)  зобов’язані протягом 30 календарних днів повідомити в письмовому вигляді структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміни управління, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.

       Також в місячний термін громадяни мають повідомити управління праці та соціального захисту населення про виникнення інших обставин:

 • зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
 • зміни соціального статусу членів домогосподарства;
 • зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
 • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
 • зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

         У разі коли громадянин не повідомив структурний підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну переліку отриманих житлово-комунальних  послуг та умов їх надання, відповідно п.119 вищезазначеного Положення за рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії  припиняється за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення  з місяця, що настає за місяцем, в якому  виявлено обставину.

        Відповідно п.124 Положення про призначення житлових субсидій  поновлення надання житлової субсидії протягом сезону її призначення можливе після подання нової заяви і декларації  та  за рішенням комісії  буде призначено на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.

        У разі призначення житлової субсидії громадянину на наступний період структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій шляхом їх зменшення не більш як 20 відсотків.

      Згідно п.126 цього положення  після подання нової заяви та декларації  житлову субсидію може бути поновлено протягом сезону її призначення за рішенням комісії.

      У разі відмови громадянина добровільно повернути суму надміру виплаченої житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується органом, який призначив житлову субсидію, у судовому порядку.

 

        Головний спеціаліст підрозділу опрацювання

        заяв та прийняття рішень  відділу допомог                                              К.І.Ніколюк                                            

 

 

Соціальні послуги на не професійній основі


       23 вересня 2020 року Урядом затверджено постанову № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (далі-Постанова),  яка застосовується з 01.01.2020 року для осіб, які звернуться за призначенням компенсації протягом 60 календарних днів із дня опублікування цієї постанови.       

           Відповідно до Постанови, щомісячна компенсація   (далі – компенсація) призначається  фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі – фізична особа) особам із числа членів своєї сім’ї,  які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки      (близькі родичі та члени сім`ї – чоловік , дружина, батько, мати , вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра , дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом і мають взаємні права та обов`язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі)  та є: 

- особами з інвалідністю І групи;                                    

- дітьми з інвалідністю;                                           

- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;                                         

- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;                                 

- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до Переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затвердженого Кабінетом Міністрів України .                                      .

       Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (середньомісячний сукупний дохід фізичної особи обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується Мінсоцполітики).                                          .                                           

       Фізична особа отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

        Призначення і виплата компенсації проводиться структурним підрозділом із дня подання фізичною особою таких документів.                                                

        Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються до структурного підрозділу заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

 - заява про надання компенсації;                                          

 - заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;                 

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;                                            

 - копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);                                       

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;                                     

- копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією для осіб з інвалідністю 1 групи;

 - висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;                             

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;                             

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;                                

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ.                                        

      Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.  

      Форми заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та заяви про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги, затверджуються Мінсоцполітики.                           .  

     Компенсація призначається на дванадцять місяців і виплачується щомісяця. Крім того повідомляємо, що для визначення права на призначення компенсації необхідно звернутись з заявою та пакетом необхідних документів до управління соціального захисту населення за адресою смт. Тиврів вул. 1 Травня , 6 та до ЦНАПу м. Гнівань.

 

Заступник начальника управління,

 начальник відділу допомог                                                                       Рябоконь А.С.       

    Алгоритм отримання компенсації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

   https://rada.info/upload/users_files/04051230/dcd42f3a7e12c5c4c94b321b7a40f4f3.pdf    

«Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути


З метою залучення якомога більшої кількості громадян до процесу опанування цифровими навичками, Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням: osvita.diia.gov.ua

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали. Наразі, на платформі доступні нові онлайн-курси :

- Зірки e-демократії ( https://osvita.diia.gov.ua/courses/e-democracy)

- Кандидат (https://osvita.diia.gov.ua/courses/candidate)

- Публічні консультації онлайн (https://osvita.diia.gov.ua/courses/econsultations)

- Відкриті дані для державних службовців (https://osvita.diia.gov.ua/courses/open-data)

- Виборець ( https://osvita.diia.gov.ua/courses/voter)

- Доступ до публічної інформації (https://osvita.diia.gov.ua/courses/accessto-public-information)

Освітній серіал спрямований на підвищення рівня знань законодавства з доступу до публічної інформації, запобігання порушенням прав громадян на інформацію, прискорення процесу оцифрування інформації та використання інтернет-технологій під час її оприлюднення та взаємодії з громадянським суспільством.

 

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд

Державна соціальна допомога на догляд (далі - допомога на догляд) призначається:

одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

До одиноких осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Підтвердженням належності до цієї категорії є:

інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов'язаних за законом їх утримувати (зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд);

інформація про склад сім’ї (зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).

Допомога на догляд не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а також іншим особам за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд, та особам які не отримують надбавку на догляд в органах Пенсійного Фонду України. Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд.

Державна соціальна допомога на догляд встановлюється в розмірі 40 % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановлений на дату звернення:

      одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Допомога на догляд призначається органами соціального захисту населення по заявах поданих до   01.11.2020 р. з 01.01.2020 р.

Для призначення допомоги на догляд необхідно подати слідуючі документи:

заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

       декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

      висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

      довідка з Фонду соціального страхування України про відсутність виплат на відшкодування витрат на догляд;   

    довідку про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена та про те, що надбавка на догляд не призначалась.

 

Заступник начальника відділу допомог                                                            І.О.Чехов

 

До уваги отримувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг!

 

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.

Для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соціального захисту населення отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, у тому числі постачання та розподіл природного газу .

Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту населення на підставі отриманої від пільговиків та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – надавачів цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).

Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій в найкоротші терміни повідомляти управління соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб.

До уваги внутрішньо переміщених осіб

 

   Верховна Рада України підтримала постанову №3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», призначивши місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року, які будуть проводитися за новим Виборчим кодексом України. Згідно з цим Кодексом внутрішньо переміщені особи мають право змінити виборчу адресу до 9 вересня та після зміни виборчої адреси вправі приймати участь у місцевих виборах.

 

О.Дзюня -  начальник відділу персоніфікованого обліку

управління праці та соціального захисту населення.

 

Призначення житлових субсидій


     Управління праці та соціального захисту населення Тиврівської РДА інформує про призначення житлових субсидій з травня 2020 р.:

       У зв`язку з тим ,що субсидія на наступний термін буде призначатися з травня 2020 р. в автоматичному режимі , в тому числі домогосподарствам , яким субсидія призначалась за рішенням комісії, як виняток, для уникнення надміру нарахованих субсидій громадянам необхідно повідомити про всі зміни обставин домогосподарства.

       Чинним законодавством передбачено , що громадяни , яким призначено субсидії зобов`язані протягом 30 календарних днів повідомити про зміну соціального статусу, як членів домогосподарства так і членів їх сімей, зміну у складі зареєстрованих осіб в житловому приміщені, сімейного стану та інші зміни, які впливають на право або розмір субсидії. Також потрібно повідомити про наявність транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років ( крім мопеда та причепа), у разі придбання або набуття права власності в інший спосіб житлового приміщення , транспортного засобу, земельної ділянки, якщо придбання відбулося протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, або визначення права на суму що перевищує 50 тис. грн.. Місяцем звернення за призначенням субсидії вважається не тільки місяць коли подається заява , але і місяць коли проводиться перепризначення субсидії на новий термін в автоматичному режимі, щороку це травень місяць.

       Міністерство фінансів України щомісяця направляє Міністерству соціальної політики України для відпрацювання інформацію (верифікацію державних виплат) про різні придбання одержувачами соціальних допомог , які перевищують 50 тисяч гривень. У разі неповідомлення заявником протягом 30 календарних днів про зміни і даний факт виявлено

у ході перевірки верифікації, надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому їх виявлено.

       З початку опалювального періоду 2020/2021 років для одержувачів субсидії право повторно не визначається, лише змінюється період за який враховуються доходи. Для призначення житлових субсидій з жовтня 2020 р. будуть враховуватися доходи за перше півріччя 2020 року. Одноразова грошова допомога в розмірі 1000 грн. , яка виплачувалась в період карантину, до сукупного доходу не враховується.

       Прийнята Урядом постанова від березня 2020 р. № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» передбачає , зокрема для отримання субсидії громадянам , які втратили роботу в період карантину , потрібно зареєструватись в службі зайнятості як безробітний. Субсидії надаватимуться на підставі відповідних заяв та інформації центрів зайнятості щодо їх перебування на обліку. При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої заробітної плати.

     Основною умовою для призначення житлової субсидії залишається погашення своєї частини платежу за житлово-комунальні послуги. Якщо у громадян є прострочена заборгованість по оплаті строком більше трьох місяців , то з травня 2020 року субсидія не призначається і термін її дії на наступний період не продовжується. Тобто при призначенні житлової субсидії необхідно відсутність заборгованості станом на 01.02.2020 року. Можлива лише заборгованість , яка не перевищує 340 грн. за всі житлово-комунальні послуги. Дану інформацію житлово-комунальні організації надають станом на 01.05.2020 року. У разі наявності такої заборгованості законодавством передбачена можливість до 1 липня 2020 року погасити борги або укласти договір реструктуризації і отримати субсидію з початку неопалювального періоду. У разі укладення договору реструктуризації заборгованості , житлову субсидію буде призначено в безготівковій формі шляхом перерахування коштів до АТ «Ощадбанк» з подальшим перерахуванням житлово-комунальним підприємствам.        

      

Заступник начальника управління праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації, начальник відділу допомог                         А.Рябоконь

 

"Дитячі" виплати ФОПам: як оформити допомогу

 

      Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №329 надається допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку.

     Допомога призначається на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255, та на один місяць після дати його відміни одному з батьків на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, і виплачується щомісячно за повний місяць.

    Станом на 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років становить 1779,00 грн., від 6 до 10 років становить 2218,00 грн.

    Право на отримання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини і на законних підставах проживають на території України та сплатили єдиний податок.

     Право на допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку не надається батькам, які вже отримують відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” на зазначену дитину.

      Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків.

      Для призначення допомоги на дітей заявник падає /надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою у паперовій або електронній формі . Посилання на стартову сторінку системи надання послуги з призначення допомоги – https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua.

 

Перелік потрібних документів:

 • заява, яка складається з персональних даних заявника, даних про дітей та даних для перерахування коштів.
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей) або сканкопія;
 • копія довідки з ПФУ про сплату ЄСВ (форма ОК-7)або сканкопія;
 • копія документу, що посвідчує проживання на території України (для іноземців) або сканкопія;
 • копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) або сканкопія .

Заступник начальника управління,

начальник відділу допомог                                                              А.Рябоконь

 

 

Згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 щороку 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці. Цьогоріч Україна вкотре долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці та мала намір провести заходи до Всесвітнього дня охорони праці за тематикою, що присвячена вирішенню проблеми насильства і домагань у сфері праці.

Однак запланованому завадила надзвичайна подія — спалах коронавірусної інфекції COVID-19, яка розпочалася в Китаї, згодом охопила Південну Корею, Іран, країни західної Європи, а сьогодні вже панує у всьому світі. Тож темою Всесвітнього дня охорони праці-2020 стала боротьба з пандемією смертельно небезпечної недуги.

Шановні колеги!

У процесі підготовки до відзначення Дня охорони праці в Україні, яка фактично збіглася в часі з першими проявами «коронакризи», стало зрозумілим, що перед усім українським суспільством постав досі нечуваний виклик, який вимагає особливих заходів та зусиль.

Перші випадки захворювання було зафіксовано у грудні 2019 року, а вже 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію через спалах коронавірусної інфекції. Зокрема, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан Гебреісус заявив: «Це не просто криза охорони здоров’я, це криза, яка торкнеться кожного сектору. Тому кожен сектор і кожна людина повинні бути залучені в боротьбу». Того ж дня постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 в Україні було запроваджено карантинні заходи, які в подальшому уряд подовжив і посилив.

Ухвалені на законодавчому рівні заходи спрямовані передусім на протидію поширенню коронавірусної інфекції та передбачають обмеження на проведення масових заходів, заборону діяльності закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів соціально-культурної сфери, запровадження карантину в навчальних закладах усіх рівнів, обмеження функціонування громадського транспорту та пасажирських перевезень.

Щоб стримати поширення COVID-19 і зберегти життя та здоров’я людей, зазначені рішення, безумовно, були правильними та потрібними. Але разом з тим, як наслідок їх впровадження, ми можемо спостерігати невтішну картину економічного спаду в країні: у всіх галузях та сферах. Такий стан справ породжує серйозні загрози, які за своєю суттю — справжнісінька криза, що впливає не тільки на виробництво товарів і послуг, споживання та інвестиції, а й може спричинити «шок» на ринку праці, який ми вже фактично маємо.

Першочергові оцінки Міжнародної організації праці вказують на потенційну загрозу неабиякого зростання безробіття і неповної зайнятості, скорочення робочого часу, суттєвого зниження заробітної плати та доходів працівників тощо.

Це нові виклики як для держави, так і для всіх тих, хто відповідає за найманих працівників у країні. На сьогодні від соціальної свідомості роботодавців залежить не тільки життя і здоров’я всіх громадян України, а й стійкість та цілісність нашої держави.

Зупинка економічної активності бізнесу, врешті-решт, обов’язково закінчиться, а збережений трудовий капітал стане для підприємств рушійною силою, яка забезпечить у подальшому відновлення економічного зростання.

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій, де неможливо забезпечити дистанційний режим роботи під час карантину, на забезпечення нагальних профілактичних та протиепідемічних заходів для недопущення поширення випадків захворювання на COVID-19.

Особливу увагу потрібно приділити захисту лікарів та інших медичних працівників, що перебувають в епіцентрі складної ситуації, виконуючи професійні обов’язки з надання медичної допомоги пацієнтам, збереження їх здоров’я та життя.

Водночас, постановою КМУ від 25.03.2020 № 256 рекомендовано підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності на час встановлення карантину не звільняти працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, та працівників, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, що також сприяє збереженню трудових прав працівників у цей непростий час.

Запровадження карантинних заходів змусило підприємства переглянути не тільки свої звичні плани, а й ставлення до профілактики виробничого травматизму, особливо до ймовірного зараження працівників новою невивченою формою інфекції. Тепер життя і здоров’я найманих працівників напряму залежить від ставлення роботодавців до своїх кадрів, до них особисто та їх сімей.

В умовах глобальної пандемії нового коронавірусу для запобігання поширенню інфекції, захисту здоров’я громадян та надання допомоги хворим, суспільство має об’єднати зусилля заради подолання наслідків епідемії.

Підсумовуючи зазначене, закликаємо всіх долучитися до відзначення Дня охорони праці в Україні та забезпечити широку інформаційну кампанію для захисту та збереження життя та здоров’я працівників.

 

   Головою Тиврівської районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 19 березня 2020 року №75 «Про затвердження середньої вартості на ритуальні послуги в Тиврівському районі для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», зареєстроване в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 27 березня 2020 року за №50/50.

Даним розпорядженням затверджено Середню вартість ритуальних послуг, яка склалася на території району, для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за рахунок коштів державного бюджету та Середню вартість ритуальних послуг, яка склалася на території району, для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок коштів місцевих бюджетів.

       Дане розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький), з моменту його оприлюднення.

 

Оголошення про обмеження особистого прийому громадян

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню та території України корона вірусу COVID-19» та з урахуванням протокольного рішення №7 від 12.03.2020 року позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, п. 1.8 протоку № 5 від 12.03.2020 року позачергового засідання районної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,наказу Заступника директора Департаменту від 12.03.2020 року № 46 «Про припинення особистого прийому громадян».  повідомляємо, що консультування та особистий прийом громадян обмежено та буде здійснюватись на віддалений доступ та із застосуванням телефонних чи електронних комунікацій і технологій, які виключають особистий контакт

 

Відбулося засідання районної Комісії з питань надання населенню житлових субсидій, пільг та призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

04 березня 2020 року в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Тиврівської районної державної адміністрації відбулося засідання районної Комісії з питань надання населенню житлових субсидій, пільг та призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

На засіданні комісії розглянуто питання:

1. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 4 справи, з них по 3 прийняте позитивне рішення про призначення допомоги та по 1 справі відмовлено в призначенні допомоги.

2. Призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Було розглянуто 27 справ, з них – по 23 справах прийнято позитивні рішення про призначення житлової субсидії та по 4 справах було відмовлено у призначенні субсидії.

3. Призначення пільг на житлово-комунальні послуги. Було розглянуто       5 справ та по всіх прийнято позитивне рішення про призначення пільг на житлово-комунальні послуги.


 

ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДЯН:

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення середньої  вартості на ритуальні послуги в Тиврівському районі для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції  Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

ІНСТРУКЦІЯ

Соціальний проект - 

Навчання ІТ спеціальностям та працевлаштування людей з інвалідністю 

“Ти можеш усе” Можливості безмежні!”

 

В Україні проживає 2,7 млн. людей з інвалідністю, з яких менш ніж 20% є працевлаштованими. При цьому 1,4 млн. осіб мають 3 групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати, а в разі пристосування робочих місць для потреб людини з інвалідністю частина осіб з 2-ю та 1-ю групою можуть працювати на робочому місці або віддалено.

Метою соціального проекту повного циклу «Ти можеш усе! Можливості безмежні!» є надання усім бажаючим людям з інвалідністю шансу навчатись безоплатно на онлайн-курсах та взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних IT-компаніях України.

05 лютого 2020 проект стартував. У проекті можуть прийняти участь усі люди з інвалідністю. Кроки успішної реалізації:

 

 1. Ознайомитись з проектом за посиланням https://education.msp.gov.ua/
 2. Пройти за посиланням https://prometheus.org.ua/you-can-everything/ та зареєструватись.

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА КУРСИ НЕОБХІДНО:

1.1. Натисніть на назву необхідного курсу (помаранчевого кольору) з переліку на сторінці https://prometheus.org.ua/you-can-everything/

1.2. На сторінці детального опису курсу, що відкриється, натисніть у верхній частині на кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС

1.3. ВАЖЛИВО: обов’язково зареєструватись на два основні, а потім, обрати додаткові декілька курсів (це за бажанням, якщо у Вас вистачає часу для навчання).

 1.  Навчання розпочнеться 05 березня 2020 року.
 2. З 05 березня 2020 у ваших аккаунтах на онлайн пратфоні Прометеус https://prometheus.org.ua/you-can-everything/ з’явиться посилання (ми виділимо це посилання яскравим кольором) - РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ. Як тільки ви перейшли за посиланням - можете відразу приступати до освоєння матеріалу.
 3. Термін навчання буде зазначений у вас в курсах. Довжина курсів до 14 тижнів.
 4. Під час навчання обов’язково користуватись розділом ОБГОВОРЕННЯ. У цьому розділі ви ставите питання менторам, викладачам, які залучені до підтримки вас під час навчального процесу. Не соромтесь, пишіть свої питання, коментарі, пропозиції. Ваша залученість до навчального процесу - це запорука вашого успіху. Ми намагатимемось відповідати на всі ваші запитання. Наша мета - пояснити вам матеріал, надати всі можливості для успішного вирішення завдань та отримання знань для подальшого вашого зростання та процвітання.
 5. Під час навчання ви можете ставити питання в розділі ОБГОВОРЕННЯ, що стосується навчального процесу. Також, ви можете ставити свої запитання нам на адресу  edu@msp.gov.ua, що стосується адміністративних питань. Технічні питання надсилайте на адресу support@prometheus.org.ua
 6. Коли обрані курси пройдені і ви успішно пройшли тестування - ви отримаєте сертифікат.
 7. Починаючи з 08 червня 2020 будуть оголошені конкурси на вакантні посади в ІТ компаніях України. При наявності отриманих сертифікатів та довідки про інвалідність ви можете подати свою кандидатуру на участь. 
 8. Конкурси будуть оголошені додатково. Інструкції та рекомендації буде надано у травні 2020 року.

 

Контактна інформація

Лендінг проекту https://education.msp.gov.ua/

Навчальна платформа Прометеус https://prometheus.org.ua/you-can-everything/

Адміністративні питання edu@msp.gov.ua

Технічні питання support@prometheus.org.ua

 

Партнери проекту

https://itukraine.org.ua/

https://prometheus.org.ua/

https://www.beqatoday.com/

http://www.aik.ua/

https://dan-it.com.ua/uk/

 

Про створення безпечних та здорових умов праці

 

На виконання вимог, визначених у листі  начальника управління Держпраці у Вінницькій області В. Марунько від 12.02.2020 року №558/17-11/10 щодо створення безпечних та здорових умов праці Тиврівська райдержадміністрація рекомендує керівникам (власникам) суб’єктів господарювання району агропромислового комплексу та соціально-культурної сфери вжити заходів з посилення профілактичної роботи щодо попередження виникнення нещасних випадків.

Як свідчить аналіз матеріалів розслідування протягом 2019 року у суб’єктів господарювання агропромислового комплексу України зареєстровано 80 випадків смертельного травматизму, що на 13 випадків більше (19 %), порівняно до 2018 року.

Зростання кількості таких нещасних випадків зареєстровано у Вінницькій (+8), Харківській (+5), Волинській (+3), Сумській (+2), Чернівецькій (+2), Київській (+1), Львівській (+1) та Тернопільській (+1) областях.

Типовими обставинами, за яких стались нещасні випадки є:

 • падіння потерпілих, у тому числі з висоти;
 • травмування потерпілих рухомими частинами устаткування та деталями, що рухаються (обертаються);
 • падіння, обрушення дерев, гілок на потерпілих, утому числі, які виконують лісосічні роботи;
 • травмування внаслідок настання ДТП;

Основними причинами настання нещасних випадків є:

 • допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
 • неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
 • відсутність або неякісне проведення інструктажу з охорони праці;
 • недотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки; недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт;
 • порушення технологічного процесу робіт;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин та механізмів;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації мобільних засобів праці та технологічних транспортних засобів.

У суб’єктів господарювання соціально-культурної сфери України у 2019 році зареєстровано 65 випадків смертельного травматизму, що на 7 випадків (12%) більше, порівняно до 2018 року. Майже 50% таких випадків сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Враховуючи вищевикладене, управління Держпраці та районна державна адміністрація вважають за необхідне вжиття роботодавцями заходів для створення безпечних і здорових умов праці найманих працівників, забезпечення належного контролю за технічним станом автотранспорту, проведення перед рейсових медичних оглядів водіїв, допущення до керування транспортними тільки таких працівників, які пройшли відповідне навчання та отримали відповідну кваліфікацію до керування транспортними засобами.

 

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

 

   Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Мінветеранів) звертається з наступним.

     Починаючи з 2018 року в рамках Меморандуму про співпрацю Мінветеранів тісно співпрацює з Громадською організацією «Донбас СОС». Одним з напрямків співробітництва є підтримка безкоштовної «гарячої лінії» 0-800-309-110, яка надає консультаційні послуги інформаційного та правового характеру щодо широкого кола питань стосовно реалізації та захисту прав, свобод та інтересів громадян, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації окремих територій держави, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зокрема, телефонні консультації надаються з питань соціального та пенсійного забезпечення, перетину лінії розмежування, доступу до освітніх, медичних та житлових програм, а також програм працевлаштування тощо.

        

         Звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 0-800-309-110 ГО «Донбас СОС».  

 

До уваги дітей та дорослих з інвалідністю:

       На виконання Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” від 31.10.2019 № 265-IX, а також Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” Кабінетом Міністрів України прийнято 04.12.2019 постанову Кабінету Міністрів України № 994 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27  березня 2019 р. № 309”. Це надасть можливість забезпечити за принципом „гроші ходять за людиною” заходами з реабілітації дітей з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями, тобто дозволить охопити більш ширшу аудиторію дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами які потребують допомоги.

Довідково: На сьогодні діти та дорослі з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами  відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80. Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.

З метою реалізації вищевказаних законодавчих норм Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади утворено та діють біля 150 центрів комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю. Перелік реабілітаційних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України та сфери управління органів соціального захисту населення державної та комунальної форми власності, в яких надаються послуги із комплексної реабілітації (абілітації)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 розміщений на офіційному веб-порталі Міністерста соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/timeline/invalidnist.html) в розділі „Реабілітація дітей з інвалідністю”.

Нормативно-правові акти

Закон України „Про державний бюджет України на 2019 рік” (з урахуванням Закону України № 265-IX, який набув чинності з 09.11.2019 щодо зміни назви бюджетної програми 2507100 на „Реабілітація дітей з інвалідністю”);

Закон України „Про державний бюджет України на 2020 рік”;

Постанова Кабінету  Міністрів України від 27.03.2019 № 309 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю  ”.

Постанова Кабінету  Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)  ”. 

Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 „Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 р. за № 1160/32612.

заходи з реабілітації дітей з інвалідністю

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень